All Stars

Een logo voor All Stars Begeleiding


All Stars Begeleiding

De missie van All Stars Begeleiding is een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen en jongeren met een beperking. (dit logo was voor een ontwerpwedstrijd)

Gebruikte technieken

  • Adobe Illustrator
  • Geen deelproducten